Rexistro de actividades de tratamento

Accesos rápidos

Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais

Delegado de protección de datos

Normativa de aplicación

Rexistro de actividades de tratamento

En cumprimento da obrigación establecida no Regulamento (UE) xeral de protección de datos, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, o Concello de Poio elabora o rexistro de actividades do tratamento (artigo 30). A entidade responsable da xestión do inventario é o propio Concello e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

Documentos de tratamentos de datos

Scroll al inicio