Cemiterio Municipal
de San Xoán

Contacto

986 77 00 01, ext. 1293, 1206 (Tramitacións)

986 77 00 01, ext. 2039 (Enterrador municipal)

O Concello de Poio é titular do Cemiterio Municipal de San Xoán, que data do ano 1914.

É posible tramitar nas oficinas municipais, solicitudes de transmisión de titularidade por herdanza, de aluguer, e de exhumacións ou reinhumación de cadáveres acompañados da necesaria tramitación sanitaria na Xunta de Galicia. 

Conta o Cemiterio Municipal cunha pequena porcentaxe de nichos en aluguer para persoas necesitadas do municipio.

 A construción  adicional de panteóns e columbarios realizase sempre previa licenza de construcción municipal, sobre parcelas concedidas polo propio concello en procedemento público.

As concesións dan lugar a edición do  Padrón do Cemiterio Municipal de Poio e devengan unha  taxa anual. 

O cobro da taxa do Cemiterio Municipal esta  delegado no servizo de recadación da Deputación Provincial,  ORAL.

Taxa de cemiterios

O cobro da taxa do Cemiterio Municipal esta  delegado no servizo de recadación da Deputación Provincial,  ORAL.

Scroll al inicio