Patrimonio e urbanismo

Accesos rápidos

Área de rehabilitación do conxunto histórico de Combarro (ARI)

Plan xeral de ordenación urbanística (PXOM)

CONVOCATORIA ABERTA

Axudas de rehabilitación de mellora da eficiencia enerxética en edificios e vivendas unifamiliares

Scroll al inicio