Recibos emitidos pola oficina virtual do ORAL

Xestiona os teus recibos, multas e impostos a través da oficina virtual tributaria do ORAL.

Accesos rápidos

Recibos emitidos polo CONCELLO

Recibos emitidos polo ORAL

Recibos emitidos por VIAQUA

(Empresa concesionaria do Servizo Municipal de Aguas)

Na Oficina Virtual do ORAL poderá facer o pagamento dos seguintes impostos

1

Multas

2

Taxa de vados

3

Plusvalías

4

Taxa de cemiterios

5

Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI)

6

Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica (IBI)

7

Imposto sobre bens inmobles de características especiais (IBI)

8

Imposto sobre actividades económicas (IAE)

9

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Para realizar este tipo de pagamentos precisa o certificado dixital

Scroll al inicio