Punto limpo móbil

O punto limpo móbil dá servizo á totalidade de veciños e veciñas de Poio que desexen xestionar os residuos non voluminosos dunha maneira cómoda e próxima ás súas vivendas

Accesos rápidos

Punto limpo móbil

Residuos voluminosos

Residuos que podo depositar

Este servizo gratuíto sirve para depositar pequenas cantidades de residuos voluminosos e perigosos do fogar, garantindo o seu tratamento adecuado mediante a posterior entrega a xestor autorizado.

O punto limpo móbil conta con persoal que axuda a depositar cada residuo no contedor correspondente.

Residuos admisibles

 • Mobles e madeiras
 • Chatarra e metais
 • Electrodomésticos e aparellos eléctricos
 • Cartón e papel, vidro e plásticos (non envases)
 • Roupa e calzado
 • Lámpadas e fluorescentes
 • Baterías e pilas
 • Cartuchos das impresoras
 • Restos vexetais

Residuos non admisibles

 • Lixo orgánico
 • Residuos industriais
 • Residuos agrícolas ou gandeiros
 • Neumáticos
 • Residuos farmacéuticos
 • Residuos perigosos non admitidos expresamente
 • Restos de obra

COMPOSTAXE EN POIO

Dalle unha nova
vida ao teu lixo

Scroll al inicio