fbpx

A pandemia de coronavirus obrigou ao Goberno a tomar unha serie de medidas económicas para paliar os efectos dunha crise sanitaria que deixou máis de 23.800 mortos en España. O Executivo aprobou varios decretos para facer fronte ao impacto económico con axudas para parados, persoas que viron reducidos os seus ingresos e préstamos para autónomos e pemes.

Desde a concellería de Promoción Económica elaboramos esta Guía na que se repasan por temas os diferentes recursos á disposición da veciñanza. Agardamos que vos sexa de moita utilidade.

Ademais,  veciñanza tamén dispón de 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼, 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗯𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼, 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝘅𝗲𝗶𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗺𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲́𝘀 𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘃𝗶́𝗼 𝗱𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮́ 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮@𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗽𝗼𝗶𝗼.𝗴𝗮𝗹. Tamén é posible gozar deste servizo chamando ao nú𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗲́𝗳𝗼𝗻𝗼 (𝗮𝗼 𝟵𝟴𝟲𝟳𝟳𝟬𝟬𝟬𝟭 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻𝘀 𝟭𝟮𝟲𝟬 𝗼𝘂 𝟭𝟱𝟬𝟮).

Durante o estado de alerta polo coronavirus, queda prohibido o corte de subministracións de auga, luz ou gas a fogares vulnerables. Ademais prorrógase de forma automática até o 15 de setembro o bono social para os beneficiarios pendentes de renovar a solicitude. O desconto na factura eléctrica pode chegar ao 40 %.

MÁIS INFO
Medidas do MITECO ante o COVID-19

Os traballadores que queden en paro ou perdan unha parte substancial dos seus ingresos (polo menos o 40 %) e os empresarios cuxas vendas se esborrallen poderán solicitar o aprazamento do pago das súas hipotecas até o 3 de maio. A moratoria só se aplica para a vivenda habitual.

MÁIS INFO
Moratoria da débeda hipotecaria

O Goberno amplía os prazos de presentacion e pagos das declaracións trimestrais de impostos para autónomos e pemes (IVE, IRPF e fraccionamientos de Sociedades). Así, poderán presentarse até o 20 de maio, en lugar de facelo no prazo previsto, que terminaba o 20 de abril, e até o 15 de maio no caso das domiciliadas, que vencía este mércores 15 de abril.

Por outra parte a Deputación de Pontevedra fai publicas medidas extraordinarias nesta ámbito de aplicación dos tributos delegados polos concellos delegantes da Deputación Provincial.


MÁIS INFO
Medidas Tributarias COVID-19
Moratoria fiscal COVID-19
Medidas tributarias Deputación de Pontevedra

O Goberno aprobou en Consello de Ministros subsidios extraordinarios de 440 euros para os traballadores temporais que non tiñan dereito a paro; e para as empregadas do fogar do 70% da base da súa cotización, sen ser isto incompatible con outros empregos.

MÁIS INFO

Subsidio extraordinario para empregadas de fogar
Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal
Tramitación de ditos subsidios a través do SEPE

O Goberno aprobou o 24 de marzo a posta en marcha dun primeiro tramo de avais de 20.000 millóns para garantir a liquidez das empresas máis afectadas polo Covid-19. A metade dese importe servirá para garantir novos préstamos a pemes e autónomos. A liña de avais entrou en vigor o luns 6 de abril. Os empresarios piden que se amplíe a contía até 50.000 millóns.

Os gastos notariais redúcense un 50 % para a novación de préstamos (excluídos os hipotecarios).

MÁIS INFO
Líneas de Financión ICO con Garantía do Estado (COVID-19)

 

Go to top