fbpx

A pandemia de coronavirus obrigou ao Goberno a tomar unha serie de medidas económicas para paliar os efectos dunha crise sanitaria que deixou máis de 23.800 mortos en España. O Executivo aprobou varios decretos para facer fronte ao impacto económico con axudas para parados, persoas que viron reducidos os seus ingresos e préstamos para autónomos e pemes.

Desde a concellería de Promoción Económica elaboramos esta Guía na que se repasan por temas os diferentes recursos á disposición da veciñanza. Agardamos que vos sexa de moita utilidade.

Ademais,  veciñanza tamén dispón de 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼, 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗯𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼, 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝘅𝗲𝗶𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗺𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲́𝘀 𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘃𝗶́𝗼 𝗱𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮́ 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮@𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗽𝗼𝗶𝗼.𝗴𝗮𝗹. Tamén é posible gozar deste servizo chamando ao nú𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗲́𝗳𝗼𝗻𝗼 (𝗮𝗼 𝟵𝟴𝟲𝟳𝟳𝟬𝟬𝟬𝟭 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻𝘀 𝟭𝟮𝟲𝟬 𝗼𝘂 𝟭𝟱𝟬𝟮).

É máis fácil presentar un expediente temporal de regulación de emprego (ERTE) pero as empresas manterán o emprego seis meses tras renovar a actividade se foron exoneradas das cotizacións sociais (dun 75 ao 100 %). As de menos de 50 traballadores non pagarán as cotizacións. Traballo aceptará os ERTE presentados antes do real decreto por causa de forza maior relacionada co coronavirus. Tamén poderán acollerse a estas condicións os negocios cun só traballador. O Goberno comprométese a prolongar os ERTE máis aló do fin do estado de alarma como pediron patronal e sindicatos.

MAIS INFO  ERTE. la guía completa

Durante o período de alarma, o atraso en presentar unha prestación por desemprego ou unha continuación "non reducirá a duración do dereito á prestación". Se un autónomo quere cobrar o paro terá que estar ao corrente do pago das cotizacións ou regularizalas no prazo de 30 días. Os traballadores despedidos durante o período de proba desde o 9 de marzo e os que extinguiron voluntariamente o contrato desde o día 1 de marzo por unha oferta laboral que decaese poderán cobrar o paro.


MAIS INFO
Medidas excepcionais de atención nas oficinas do SEPE a consecuencia do COVID-19
Medidas urxentes de Emprego Galicia para minimizar o impacto do COVID-19

Os autónomos e as empresas poderán aprazar durante seis meses o pago das súas cotas á Seguridade Social e o pago das súas débedas tamén se apraza até o 30 de xuño de 2020 -non haberá interese se non tiñan débedas previas ao estado de alarma-. A cota polos días non traballados en marzo será devolta na segunda quincena de maio, segundo informou a Tesouraría da Seguridade Social.

O ministro de Seguridade Social e Migracións, José Luís Escrivá, afirmou que "calquera autónomo que vise interrompida ou reducida de forma intensa ten dereito a unha prestación que polo menos vai chegar a 950 euros." Uns 900.000 autónomos empezaron a cobrar esta prestación extraordinaria o pasado venres, segundo destacou a ministra de Facenda, María Jesús Montero.

O Goberno articula axudas ao aluguer, suspende os desafiuzamentos en seis meses e os contratos renovaranse automaticamente por medio ano se caducan agora. Os inquilinos vulnerables (parados, afectados por un ERTE ou autónomos) poderán optar a microcréditos a interese cero a devolver até en 10 anos e o Estado asumirá a débeda se se mantén a vulnerabilidade Os grandes arrendatarios, como os fondos de investimento, deberán elixir entre cobrar a metade da renda ou restructurar a débeda a prazos.

Os empresarios poderán renegociar o pago de alugueres de locais de negocios, en particular daqueles que sexan propiedade de grandes tenedores ou empresas públicas. No caso doutros propietarios, a fianza servirá para pagar e terá que reporse nun ano.


MÀIS INFO

Moratoria da débeda do aluguer

O Goberno decretou a paralización da economía en sectores non esenciais do 30 de marzo ao 9 de abril. Tras o parón da Semana Santa, renovouse a actividade. A construción volve con limitacións, non se traballa en obras de rehabilitación e reforma. Os traballadores que se quedaron en casa cobran o soldo grazas a un permiso retribuido, pero terán que recuperar as horas antes de fin de ano.

MÁIS INFO
Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo

Go to top