fbpx
Pleno Ordinario

1.4846.-Secretaría.-Aprobación da acta da sesión anterior

2.4847.-Expediente 256/2021. Dar conta do expediente de liquidación do Orzamento exercicio 2020

3.4848.-Expediente 276/2021. Dar conta da relación de reparos emitidos no exercicio 2020

4.4849.-Expediente 311/2021. Dar conta solicitude e concesión subvención Deputación Provincial de Pontevedra Plan Concellos 2020. Liña 2: Amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades

5.4850.-Expediente 11/2021. Dar conta concesión subvención Deputación Provincial de Pontevedra Plan Concellos 2021. Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais

6.4851.-Expediente 2536/2020. Proposta de cambio de denominación do vial "Avenida Francisco Regalado" en Combarro

7.4852.-Expediente 79/2021. Proposta de adhesión ao manifesto da "Plataforma Galega pola Educación Física e o Deporte"

8.4853.-Expediente 293/2021. Moción do PP en apoio da redución do IVE aos salóns de peiteado

9.4854.-Expediente 325/2021. Moción do PP para garantir o uso da casa do Ateneo polo pobo de Combarro

10.4855.-Expediente 421/2021. Moción declaración institucional Día Internacional das Mulleres

11.Mocións urxente

Go to top