fbpx
Pleno Ordinario

DATA E HORA

  • 1a convocatoria: 26 de maio de 2020 ás 19:30
  • 2a convocatoria: 29 de maio de 2020 ás 19:30

 

 

LUGAR

 

Salón de Plenos do Concello de Poio
O Pleno realizarase de xeito telemático e estará dispoñible a retransmisión en directo na canle Oficial de Plenos en Youtube

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

 

A) Parte resolutiva
1. 4735.-Secretaría.-Aprobación das actas das sesións anteriores
2. 4736.-Expte.: 1205/2020. Dar conta da información da execución trimestral 10 trimestre 2020
3. 4737.-Expte.: 770/2018. Procedemento de Contratación: Solicitude de restablecemento de equilibrio económico do contrato de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)-Marzo 2020
4. 4738.-Expte.: 3468/2019. Proposta de adhesión da Casa Museo Colón á Rede de Espazos de contido Museístico Atlántica (REMA)
5. 4739.-Expte.: 588/2020. Informe concello limítrofe. Modificación puntual no 2 PXOM Concello de Meaño.
6. 4740.-Expte.: 1314/2020. Modificación de Crédito 8/2020 suplemento de crédito
7. 4741.-Expte.: 864/2020. Moción do BNG sobre o dragado da Ría de Pontevedra
8. 4742.-Expte.: 1141/2020. Moción do BNG sobre a derrogación da Lei Montoro
9. 4743.-Expte.: 1166/2020. Moción do BNG Sector do Mar
10.4744.-Expte.: 1257/2020. Moción do BNG Lingua Galega 11.4745.-Expte.: 1258/2020. Moción do BNG para a elaboración dun Plan Galego de Reactivación Económica
12.4746.-Expte.: 1139/2020. Proposta conxunta dos grupos municipais Avante Poio, BNG e PsdG-PSOE sobre a distribución de material sanitario de primeira necesidade a raíz da pandemia do COVID-19
13.4747.-Expte.: 1206/2020. Moción PP medidas urxentes COVID-19 14.4748.-Expte.: 1303/2020. Moción do PP para a creación dunha Mesa de Reconstrución Económico-Social de Poio 15.Mocións urxentes

B) Actividade de control
16.Secretaría.-Estado de execución de acordos precedentes 17.Secretaría.-Dar conta das resolucións da Alcaldía (do 20/02/2020 ao 20/05/2020)

C) Rogos e preguntas

Axenda Municipal

Sen eventos
Go to top