fbpx


1.- Dereito a unha protección eficaz costeada pola empresa. (art. 14,5. da LPRL).

2.- DEREITO A DEIXAR A ACTIVIDADE POR RISCO GRAVE E INMINENTE.  (art. 21.2. da LPRL).

3.- DEREITO DE PARTICIPACIÓN DOS/AS TRABALLADORES/AS.(art. 34 da LPRL).

4.- DEREITO Á INFORMACIÓN E CONSULTA DOS/AS TRABALLADORES/AS. (art. 33 ao 40 da LPRL).

Go to top