fbpx

Neste colector debes botar so obxectos de pequeno volume que non se poidan reciclar ou compostar.

· Papel plastificado e fotografías.

· Cueiros, compresas e tampóns.

· Cerámica, louza, cubertos, vasos de cristal, cristais de xanela, espellos...

· Xoguetes e plásticos que non sexan envases.

 

 ATENCIÓN Á VECIÑANZA

RECOLLIDA DE RESIDUOS

De 9:00 a 13:00 h
T. 986 771 185 - M. 638 881 267
valoriza.limpiezapoio@sacyr.com

Go to top