fbpx

O Goberno articula axudas ao aluguer, suspende os desafiuzamentos en seis meses e os contratos renovaranse automaticamente por medio ano se caducan agora. Os inquilinos vulnerables (parados, afectados por un ERTE ou autónomos) poderán optar a microcréditos a interese cero a devolver até en 10 anos e o Estado asumirá a débeda se se mantén a vulnerabilidade Os grandes arrendatarios, como os fondos de investimento, deberán elixir entre cobrar a metade da renda ou restructurar a débeda a prazos.

Os empresarios poderán renegociar o pago de alugueres de locais de negocios, en particular daqueles que sexan propiedade de grandes tenedores ou empresas públicas. No caso doutros propietarios, a fianza servirá para pagar e terá que reporse nun ano.


MÀIS INFO

Moratoria da débeda do aluguer

Go to top