fbpx

Os parados, traballadores con subsidio agrario, renda agraria ou con prestación por desemprego poderán traballar no campo sen perder o paro, segundo un real decreto do Goberno. Tamén os estranxeiros aos que se lles renovará o permiso de traballo se finalizan antes do 30 de xuño, e aos mozos estranxeiros de entre 18 e 21 anos aos que se lles expedirá o permiso de traballo. Redúcese a cotización para traballadores agrarios durante períodos de inactividade en 2020.

Os agricultores que pediron préstamos para afrontar a seca de 2017 poderán pactar cos bancos un ano de carencia e prolongar o período de amortización. O Ministerio asumirá o custo dos avais. As solicitudes pódense presentar no próximos catro meses.

MÁIS INFO
Resume liña de axudas publicada por Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Go to top