fbpx

É moi importante coñecer qué facer cos residuos na corentena, deste xeito imos deixar unhas recomendación de cara ó manexo de residuos neste tempo de confinamento.

O manexo domiciliario de residuos en fogares con positivos ou en corentena por Covid-19 ten as seguintes recomendacións:

  • Os restos xerados polo paciente, incluído o material de usar e tirar (luvas, pañuelos ou mascarillas), deberán eliminarse nunha bolsa de plástico (bolsa 1), nun cubo do lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.
  • Esa bolsa 1 debe pecharse axeitadamente e ser introducida nunha segunda bolsa (bolsa 2), a carón da saída da habitación, na que tamén se deixarán as luvas as luvas e a mascarilla utilizados polo coidador ou coidadora, pechándose axeitadamente antes de saír da habitación.
  • A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto do lixo doméstico nunha terceira bolsa xeral (bolsa 3), correspondente ao cubo verde ou orgánico.
  • Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga de xabrón, durante, alo menos, 40 ou 60 segundos.
  • A bolsa 2, pechada axeitadamente, depositarase exclusivamente no contedor verde ou en calquera outro sistema de recollida de orgánico establecido pola entidade local.
  • IMPORTANTE: as persoas contaxiadas ou en corentena non poden nin debe facer reciclaxe e separación, e prégase que usen luvas para manipular o contenedor se fose necesario, e carecese de pedal de apertura.

No caso de fogares nos que non haxa persoas en corentena ou infectadas, recoméndase:

  • A separación dos residuos debe realizarse como se fai de xeito habitual, tratando de maximizala ao obxecto de reducir a fracción resto xerada.As fraccións separadas depositaranse nos contedores correspondentes.
  • As luvas de látex ou nitrilo empregados para outros usos non deben depositarse no contedor de envases lixeiros (amarelo), senón no de resto.

Axenda Municipal

Sen eventos

Vindeiros Eventos

Sen eventos

Go to top