fbpx

Nos últimos meses, desde o inicio do mandato, impulsouse a creación dunha mesa de traballo na que se analiza o labor desenvolvido pola empresa concesionaria, á que se lle realizou unha dedución de máis de 13.000 euros por non completar ao 100% tarefas vencelladas á recollida de envases entre os meses de marzo e maio do ano pasado.

O Goberno local respondeu favorablemente á petición realizada hai uns días pola adxudicataria para utilizar temporalmente un vehículo noutro concello, debido a unha avaría.

O Goberno municipal de Poio aposta desde hai varios meses por reforzar o seguimento da xestión da recollida de lixo, a través da posta funcionamento de varios protocolos, mediante os cales se analiza e pasa revista ás tarefas que desenvolve Valoriza, a empresa concesionaria do servizo, á vez que se vela polo cumprimento dos puntos establecidos no contrato. Unha das fórmulas que se vén desenvolvendo ao longo dos últimos meses (concretamente, desde o inicio do mandato vixente) é a convocatoria dunha mesa de traballo, na que, de xeito transversal e cunha periodicidade mensual, participan varias concellerías, entre as que se atopan Urbanismo, Obras e Servizos, Participación Veciñal e Facenda. Nesta mesa de control tamén están presentes representantes de Into Consulting SL, encargada de levar a cabo as auditorías sobre o funcionamento do servizo, e responsables da propia entidade encargada de acometer as tarefas en cuestión.

O equipo de Goberno, formado por BNG, PSOE e Avante Poio, ten como prioridade garantir o bo funcionamento desta prestación para todos os cidadáns. Deste xeito, nestas mesas de seguimento faise unha análise pormenorizada dos traballos de recollida de lixo e limpeza viaria, así como das melloras pendentes de implantación ou a verificación de que se cumpre coa normativa vixente en materia laboral. Ademais, esta metodoloxía tamén permite solucionar imprevistos, como ocorreu recentemente cando a empresa solicitou en tempo e forma o pertinente permiso para utilizar un dos camións cos que opera habitualmente en Poio noutro municipio, debido a problemas técnicos nun dos seus vehículos. Neste sentido, os dirixentes municipais explican que se lle deu o visto bopetición e lembran que “o Concello de Poio tamén ten potestade para facer esta solicitude en caso de que se dese a situación contraria”.

Por outra banda, a activación destes protocolos tamén serviu para constatar, por exemplo, unha serie de incumprimentos do contrato entre os meses de marzo e maio, nos que non se completaron na súa totalidade os traballos de recollida de envases. Este feito motivou unha dedución no pagamento do servizo que ascendeu a 13.643,80 euros. Ademais, nesta mesa de traballo tamén se avanza na posta en funcionamento doutros servizos comprometidos pola empresa, como a dotación dun Punto Limpo na vila, en cuxos trámites burocráticos xa se está avanzando. Ademais, desde o pasado mes de xaneiro ofrécese aos veciños un Punto Limpo móbil, que opera semanalmente en cada unha das parroquias do municipio.

Axenda Municipal

Sen eventos

Vindeiros Eventos

Sen eventos

Go to top