fbpx

A tenente de alcalde, Silvia Díaz (Avante Poio), mantivo este pasado mércores unha reunión con representantes das asociacións veciñais do municipio. En concreto, estiveron presentes dirixentes da A V O Bao, AVCR Combarro, AV Boureante, AV San Xosé, AV A Laxe e ACV Ronsel. O encontro tivo lugar no salón de Plenos do Consistorio e serviu para dar traslado do borrador do novo Regulamento de Participación Veciñal. A concelleira delegada desta área explicou aos directivos e directivas que tomaron parte na cita que o proxecto de regulamento será tratado no Pleno neste mes de maio para ser sometido a aprobación inicial. A partir de aí, abrirase un período de exposición pública para a presentación de alegacións, antes da súa aprobación definitiva.

Tal e como detallou a concelleira de Participación Veciñal, Transparencia e Espazos Cidadáns durante a reunión, impulsar este regulamento supón dar un paso moi importante de cara a reforzar e consolidar unha canle directa de comunicación e colaboración entre o Concello e os colectivos, facilitando, deste xeito, a organización de iniciativas ou o desenvolvemento de actuacións e proxectos de diversa índole. Silvia Díaz deu a coñecer os detalles do borrador, en cuxa elaboración tomaron parte todos os grupos da Corporación municipal. “Unha ferramenta tan importante para o noso tecido social é imprescindible que se consolide en base ao consenso tanto dos grupos políticos como das propias asociacións”, subliñou a tenente de alcalde, que, precisamente, lembrou que a finais de 2021 realizouse unha consulta pública para facilitar a achega de propostas por parte dos colectivos.

O borrador consta de 35 artigos, repartidos en catro capítulos, e sete disposicións adicionais. Un dos aspectos máis importantes deste novo regulamento é a definición do Consello de Participación Veciñal como o órgano que permite a participación na actividade do Concello, representativo dos intereses veciñais dos lugares e parroquias. Esta sería a ferramenta para trasladar, por parte da cidadanía, propostas e peticións relacionadas co desenvolvemento de actividades, actuacións, servizos ou investimentos. Pola súa banda, a Asamblea de Participación Veciñal impúlsase como a entidade para a coordinación de iniciativas que afectan á cidadanía. “Será unha canle efectiva para dar a coñecer e debater os plans de actuación e a planificación estratéxica do municipio”, indica Díaz. Ambos órganos convocaranse semestralmente en sesión ordinaria, a maiores de posibles convocatorias extraordinarias, e estarán integrados por colectivos que figuren no Rexistro de Asociacións e representantes dos grupos municipais.

Sobre este último punto, a concelleira de Participación Veciñal tamén fixo fincapé no traballo realizado para poder actualizar o devandito rexistro, toda vez que a última revisión deste listado databa do ano 2008. “Este foi o primeiro paso que tivemos que dar para poder tramitar o novo regulamento”, apuntou a tenente de alcalde de Poio. Silvia Díaz sinala que, se ben causaron baixa a varios colectivos por non teren actualizado a súa inscrición, “todas as asociacións interesadas en incorporarse ao rexistro facelo presentando a documentación través da Sede Electrónica”.

 

Go to top