A Policía Local de Poio inicia unha campaña de tenencia e posesión responsable de mascotas, co obxectivo de frear os comportamentos incívicos de quen non levan aos seus animais de compañía cos elementos de suxeición necesarios ou deixan os excrementos na vía pública. Os axentes prestarán especial atención ás infraccións comúns como non levar ao animal con correa e boceira, ou non recoller os excrementos do seu can. As infraccións da ordenanza municipal carrexan multas que poden oscilar entre 30 e 300 euros de contía, en función da gravidade do feito.

A policía tamén controla a tenencia e posesión dos cans de razas potencialmente perigosas, para que se cumpra a obrigatoriedade de levar posto a boceira na vía pública. Observarase que o propietario destes animais, tal e como establece a lexislación vixente, teña subscrito un seguro de responsabilidade civil, estea inscrito no rexistro de animais potencialmente perigosos e os propietarios conten coa correspondente licenza para a tenencia e posesión desta clase de cans.

INFRACCIÓNS LEI 1/93 DE 13 DE ABRIL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES EN CATIVIDADE

  • A non recollida inmediata dos excrementos evacuados por un animal de compañía na vía pública. INFRACCIÓN LEVE

  • O abandono de animais na vía pública. INFRACCIÓN GRAVE

 INFRACCIÓNS LEI 50/99 de 23 DE DECEMBRO DE TENENCIA DE ANIMAIS PONTENCIALMENTE PERIGOSOS

  • Ter cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza. MOI GRAVE

  • Deixar solto un animal potencialmente perigoso ou non adoptar as medidas necesarias para evitar a súa escapada ou extravío. GRAVE

  • Acharse o can potencialmente perigoso en lugares públicos sen boceira ou non suxeito con cadea. GRAVE

  • Omitir a inscrición no rexistro (REGIAC). GRAV

  • Incumprir a obrigación de identificar o animal. GRAVE

CONTÍAS

  • LEVE: De 150 a 350€

  • GRAVE: De 350,01 a 3.500€

  • MOI GRAVE: De 3.500,01 a 12.500€


REGULAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE ANIMAIS SALVAXES EN CAUTIVIDADE

Anuncio BOP Nº 175 - Venres 10 de Setembro de 1999

 

Os Bolechas visitan Poio - DinamizaPoio

O Concello de Poio, a través da Concellería de Cultura e Festexos, desenvolverá con motivo da vindeira edición da guía didáctica “Os Bolechas visitan Poio”, un proxecto cultural paralelo de dinamización de espazos que permitiran as persoas interesadas (cativos/as e nais/pais,etc...) facer un percorrido teatralizado pola Casa Museo de Colón e Bosque das Sequoias

Ler máis...

Concurso Tarxetas de Nadal 2017 - Bases

 Participantes:

- Poderán participar todos os rapaces e rapazas de Poio, menores de 18 de anos, cun único traballo por autor/a.

Ler máis...

Premios de Comunicación turística Terras de Pontevedra

Os Premios de Comunicación turística “Terras de Pontevedra” teñen como finalidade dar a coñecer o patrimonio turístico das Terras de Pontevedra

Ler máis...

Programa Tecendo Lazos

PROGRAMA

O programa "Tecendo lazos" 2017 da Deputación de Pontevedra, que ten por finalidade desenvolver obradoiros interxeracionais no ámbito do lecer e do tempo libre a través

Ler máis...

Exposición Arqueoloxía, Antropoloxía e Patrimonio Monumental en Poio

 

A “Exposición Arqueoloxía, Antropoloxía e Patrimonio Monumental en Poio”, inaugurada na pasada primaveira no Casal de Ferreirós, trasládase ao Centro Cultural Xaime Illa de Raxó. A exposición que recolle o traballo levado a cabo por Beunaventura Aparicio, Carmen Montero e o Grupo García Alén sobre o arqueoloxía e patrimonio en Poio, poderá visitarse a partir do 29 de setembro en horario de tarde, de 16:30 a 21 :00 horas.

Ler máis...